Ken je talenten

Balans Kleurentest (drijfverentest)


Vraag jij je regelmatig af hoe het komt dat
- alles jou de laatste tijd meer energie kost dan dat het je geeft?
- je steeds weer opnieuw tegen dezelfde belemmerende factoren aanloopt?
- jij je steeds vaker afvraagt wie je bent, wat je kunt en wat je wilt?

Heb jij behoefte aan inzicht in je drijfveren? Inzicht in wie je bent? Wil jij weten welke talenten jij hebt?

De Balans Kleurentest is een instrument welke bedoeld is om je te helpen bij het maken van een overzicht van de kernwaarden die voor jou belangrijk zijn. Een goed overzicht kan je zelfinzicht verdiepen en kan je helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen.

 

Deze test is gebaseerd op het Enneagram en brengt 9 individuele drijfveren (kleuren) in kaart. Elk mens heeft deze 9 drijfveren in meer of mindere mate in zich. Deze kleuren geven je inzicht in jouw drijfveren, kwaliteiten en valkuilen.

Balans Kleurentest

De Balans Kleurentest is onderdeel van al mijn coachtrajecten. Het is de basis voor je persoonlijke ontwikkeling.

  • het brengt je persoonlijke drijfveren in beeld ( je manier van denken, je gevoelens, je communicatie- en beslissingsstijl
  • het geeft je inzicht in hoe je beter met anderen kunt samenwerken. Inzicht in wie je bent (je karakter) en welke talenten je bezit.
  • door te leven vanuit de persoonlijke drijfveren vergroot je het bewustzijn over de vraag of je nog wel werkt en leeft zoals je zou willen

Hoe werkt de Balans Kleurentest?

De Balans Kleurentest is een online test en bestaat uit 117 stellingen. De test gaat er vanuit dat ieder mens alle drijfveren bezit en doet onderzoek naar de mate waarin deze drijfveren bij jou aanwezig zijn. 

 

Na het invullen van de vragen ontvang je een rapportage waarin jouw eigen persoonlijke profiel terug te vinden is. De uitslag geeft een beeld van jouw essentiële drijfveren (ook wel waarden genoemd), die bepalend zijn voor iemands voorkeursgedrag en persoonlijkheid. Het bevestigt je identiteit en je eigenwaarde. Je krijgt kennis over het waarom achter je handelen waardoor je gedrag en communicatie in perspectief wordt geplaatst. 

 

Over de uitslag van de test kan op geen enkele manier een uitspraak worden gedaan over iemands persoonlijkheid of functioneren. Elke testuitslag is prima : er is geen ‘goed’ of ‘fout’, er is geen oordeel. De analyse gaat uit van de kwaliteiten en de kracht van ieder individu en geeft hiermee handvatten om de verschillen tussen mensen beter te benutten en te begrijpen.

Drijfveren

Drijfveren

Nog even kort wat over drijfveren. Wat zijn drijfveren? Drijfveren zeggen iets over je motivatie, je behoefte, je voorkeur en waarden. Het gaat over ‘willen’, over je diepste intrinsieke motivatie. Hoe meer drijfveren terug te vinden zijn in je omgeving, hoe beter je je op je plek zult voelen, hoe meer zelfvertrouwen je hebt. Bij drijfveren gaat het erom wat mensen werkelijk beweegt of doet bewegen.

Mensen die hun drijfveren kennen, leven volgen hun eigen waarden, zijn minder afhankelijk van hun omgeving en leven proactief. Je komt veel beter tot je recht als je tools krijgt waarmee je jezelf kunt zijn en waarmee je al je talenten gaat gebruiken. Dat geeft minder stress, meer zelfvertrouwen en meer plezier bij alles wat je doet. 

Je bent goed zoals je bent! Vanuit die acceptatie kun je makkelijker keuzes maken, competenties ontwikkelen en uitdagingen aangaan. Het is een bevrijding om jezelf te mogen zijn.


Investering

Investering

Jouw investering voor de drijfverentest (Balans Kleurentest) is      € 197,-

Hiervoor krijg jij:

  • de mogelijkheid om thuis in eigen tijd online de test in te vullen (je ontvang van mij een inlog voor de test)
  • een coachsessie van anderhalf uur waarin ik de uitslag van het rapport met jou bespreek. Dit kan bij mij op locatie, maar ook online
  • een uitgebreid rapport over jouw drijfveren (kwaliteiten/talenten).